Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mieszkaniec lub mieszkanka Australazji;

(Adjective) australazjatycki;
australasian islands - wyspy Australazji;
australasian countries - kraje Australazji;