Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pomyślny; obiecujący;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (favourable) pomyślny
dobrze wróżący

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pomyślny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dobrze wróżący

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj dobrze wróżący, pomyślny

Wordnet angielsko-polski

(auguring favorable circumstances and good luck
"an auspicious beginning for the campaign")
pomyślny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sytuowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

My back was to her when that auspicious blackout hit.
Byłem odwrócony plecami do niej kiedy zgasło światło.

OpenSubtitles

It is now up to our new Taoiseach, who has had an inauspicious start, to come up with a solution.
Znalezienie rozwiązania obecnie należy do naszego nowego taoiseacha, który miał trudny początek urzędowania.

statmt.org

They also practiced a clown act when the future of furniture was not nearly as auspicious as it turned out to be.
Ćwiczyli występy klauna, kiedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że przyszłość mebli będzie taka świetlana.

TED

in writing. - This whole selection procedure was an unsatisfactory mess and marks an inauspicious start for the new financial supervision authorities.
na piśmie - Cała ta procedura kwalifikacyjna to totalny bezsens, który oznacza złowróżbny początek dla nowych organów nadzoru finansowego.

statmt.org

How about this for an auspicious start to the festive season? My husband of 19 years - partner for 24 and father of my two children - told me that he wished he was married to a different kind of woman.

www.guardian.co.uk

Not a very auspicious start.

www.guardian.co.uk

Does he know it's the most auspicious day in 4 years?
Czy wie, że jest to najbardziej pomyślny dzień w wciągu 4 lat?

So will your wife allow you to touch her at an auspicious time?
A czy chociaż pozwoliła ci, abyś ją dotknął w odpowiednim czasie?

My back was to her when that auspicious blackout hit.
Byłem odwrócony plecami do niej kiedy zgasło światło.

Mother says it's an auspicious start for the day.
Mama mówi, że to zapewnia pomyślny początek dnia.

Auspicious thread on your neck is my gift to you.
Nitka pomyślności na twojej szyi to prezent ode mnie dla ciebie

The coming six moonless nights are not auspicious for you.
Nadchodzi sześć nocy bezksięzycowych, które nie będą ci sprzyjać.

But the priest says it's a very auspicious day.
Ale kapłan powiedział, że to bardzo pomyślny dzień.

Priya, your auspicious dress has come, now soon get ready
Priya, nadeszła twoja pomyślna suknia, przygotuj się.

Next month is auspicious. Priest has told us.
Za miesiąc jest czas, kapłan nam powiedział

Gentlemen, we bid you welcome to Calais on this most auspicious occasion.
Panowie, witamy was w Calais z tej wspaniałej okazji.

And they say tonight is particularly auspicious.
I mówią, że dziś jest wyjątkowo pomyślny.

We have met in an auspicious time.
Spotkaliśmy w pomyślnym czasie.

You know how auspicious tonight is, right?
Wiesz jaki dziś pomyślny dzień, prawda?

Weddings are dictated by an auspicious moment... not your mood.
Śluby są dyktowane pomyślnym momentem... nie twoim nastrojem.

Ten days later is an auspicious date.
Za dziesięć dni jest pomyślny termin.

The day after tomorrow is an auspicious day for feasting
Pojutrze jest pomyślny dzień na ucztowanie.

May God bless us on this auspicious day
Niech Bóg nam błogosławi w tym pomyślnym dniu

The air here is quite auspicious!
Powietrze tutaj jest bardzo pomyślne

Tomorrow is not an auspicious day.
Jutro nie jest pomyślny dzień.

The auspicious time is passing away.
Pomyślny czas przemija.

So many people... on such an auspicious day
Tylu ludzi... w tak obiecującym dniu...

What auspicious day is this?
Cóż to za pomyślne dni?

An auspicious time for love.
Pomyślny czas dla miłości.

This is a very auspicious occasion.
To bardzo dobra okazja aby...

Today is very auspicious for consummation.
Dziś jest odpowiedni dzień na konsumpcję.

Tomorrow is not auspicious for receiving guests
Jutrzejszy dzień nie jest pomyślny na przyjmowanie gości

Sisin babblers are singing an auspicious song.
Ptak Sisin śpiewa pomyślną piosenkę.

Couples marrying in this auspicious time...
Pary, które wezmą ślub w tym czasie...

On this auspicious day of Dassera... ...it is time for important announcements!
W ten pomyślny dzień Dassery... najwyższy czas na ważne ogłoszenia!

But here, before starting any auspicious project.. .. we break a coconut ..for peace!
Jednak tutaj przed każdym przedsięwzięciem rozbijamy kokosy... dla shanti (spokój.

(EL) Madam President, I agree and recognise Turkey's European prospects, but if these prospects are to have an auspicious outcome, Turkey needs to:
(EL) Pani przewodnicząca! Zgadzam się z perspektywą przyjęcia Turcji do UE i ją popieram, ale jeśli ta perspektywa ma mieć pomyślny wynik, Turcja musi: