Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) patronat, piecza; wróżenie, przepowiednia;
under the auspices - (Adjective) pod auspicjami;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wróżenie

zwierzchnictwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁASKA

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

patronat

wróżba