Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna osłuchiwanie, auskultacja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (med) auskultacja, osłuchiwanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OSŁUCHIWANIE

OPUKANIE [MED.]

OSŁUCHANIE

Wordnet angielsko-polski


1. (listening to sounds within the body (usually with a stethoscope) )
osłuchiwanie


2. (listening to sounds within the body (usually with a stethoscope) )
auskultacja: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

auskultacja