Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda tur; przyroda żubr;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (zool) tur

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tur

tur (wymarły gatunek ssaka)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻUBRZY

ŻUBR

TUR [ZOOL.]

Wordnet angielsko-polski


1. (European bison having a smaller and higher head than the North American bison)
żubr
synonim: wisent
synonim: Bison bonasus

2. (large recently extinct long-horned European wild ox
considered one of the ancestors of domestic cattle)
tur: : synonim: urus
synonim: Bos primigenius