Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) biologia w kształcie płatka usznego;