Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) anatomia małżowina uszna; anatomia przedsionek;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (anat
of ear) małżowina (uszna)
(of heart) przedsionek serca

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

małżowina uszna, przedsionek serca

Nowoczesny słownik angielsko-polski

uszko serca (fragment przedsionka serca)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler


1. małżowina uszna
2. przedsionek serca

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEDSIONEK SERCA

Wordnet angielsko-polski


1. (a small conical pouch projecting from the upper anterior part of each atrium of the heart)
przedsionek
synonim: atrial auricle
synonim: auricula atrii

2. (the externally visible cartilaginous structure of the external ear)
małżowina, małżowina uszna: : synonim: pinna
synonim: ear

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

małżowina