Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) aprobata, zatwierdzenie;
to general approbation - ku powszechnemu zadowoleniu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (approval) aprobata

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aprobata, zgoda, pochwała

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. aprobata, uznanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POCHWAŁA

Słownik internautów

aprobata

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uznanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

She touched upon the recent discoveries in chemistry, of the discovery of gold in California, of the nebulae, of comets, of the satellites, of the planets-" To Maria's satisfaction, she also "spoke with disapprobation of Dr Whewell's attempt to prove that our planet was the only one inhabited by reasoning beings-".

www.guardian.co.uk

Her approbation was very significant to me.
Jej aprobata była dla mnie bardzo znacząca.

There is no more able soldier In all america. Colonel washington would command approbation
Nie ma zdolniejszego żołnierza w całej Ameryce, pułkownik Waszyngton zyska aprobatę wszystkich Amerykanów.

Your approbation means more than anybody's.
Twoja aprobata znaczy więcej niż innych.