Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jadłowstręt, brak apetytu; anoreksja;
anorexia nervosa - (Noun) anoreksja, jadłowstręt psychiczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U anoreksja, jadłowstręt

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

anoreksja, jadłowstręt

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

brak łaknienia, anoreksja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n anoreksja (wstr ęt do jedzenia)

Wordnet angielsko-polski

(a prolonged disorder of eating due to loss of appetite)
anoreksja, jadłowstręt, jadłowstręt psychiczny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

anoreksja

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Jadłowstręt (anoreksja)