Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ożywienie; animacja;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(liveliness) żywość
(enthusiasm) ożywienie.
2.
(filming) animacja

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ożywienie, animacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

animacyjny

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

ożywienie n, pobudzenie umysłowe

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ożywienie

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANIMUSZ

OŻYWIENIE

POBUDKA

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

ożywienie
animacja

Wordnet angielsko-polski


1. (the activity of giving vitality and vigour to something)
ożywienie
synonim: vivification
synonim: invigoration

2. (the making of animated cartoons)
animacja: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

ożywianie
ożywienie
animusz

Słownik audio-video Montevideo

animacja, animacja filmowa

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

animacja

kreskówka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ożywienie
~, computer - animacja komputerowa

Słownik techniczny angielsko-polski

animacja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So then there's also my favorite example of suspended animation. ~~~ This is Sea-Monkeys.
Pora na mój ulubiony przykład takiego zachowania: Krewetki (rodzaj Artemia).

TED

So these ideas of suspended animation are not just about cells and weird, little organisms.
Ale pomysł ten nie dotyczy tylko pojedynczych komórek i drobnych organizmów.

TED

Now, usually when I mention suspended animation, people will flash me the Vulcan sign and laugh.
Zwykle gdy o tym wspomnę, ludzie pokazują mi gesty ze StarTreka i śmieją się.

TED

I'm talking about the concept of using suspended animation to help people out in trauma.
Mówię o wykorzystaniu hibernacji, by pomóc ludziom przeżyć uraz.

TED

So there it is, 50 years later, sitting there -- sort of suspended animation.
Więc oto on, po 50 latach, jest tutaj. ~~~ Jakby zahibernowany.

TED

Due out in 2011, The Adventures of Tintin, directed by Spielberg and produced by Peter Jackson, will employ a kind of motion-captured animation similar to that used to realise Gollum on screen in Jackson's Lord of the Rings.

www.guardian.co.uk

The most recent DreamWorks animation film, an affectionate adaptation of Cressida Cowell's novel How to Train Your Dragon, was easily its most charming and imaginative work.

www.guardian.co.uk

It would not be far-fetched to suggest we may be on the cusp of an animation revolution, with some of the world's finest film-makers choosing to work in what has traditionally been considered a junior species of cinema.

www.guardian.co.uk

Wes Anderson's move into stop-motion animation last year with Fantastic Mr Fox was well received, and the stop-motion revival continues with the UK release this autumn of the anarchic and celebrated French film A Town Called Panic, populated entirely by plastic toys with immovable expressions.

www.guardian.co.uk

Suddenly the animation landscape has become a glorious mashup of old and new techniques, with hand-drawn features jostling for screen space with faux-naif stop-motion and gleaming computer animation.

www.guardian.co.uk

That's the conclusion that some masters came to watching the animation.
Wynikiem było to, że pewni mistrzowie przybyli tu oglądać animacje.

Or somebody tried to put him in suspended animation.
Albo ktoś próbował wprowadzić go w stan zawieszenia.

Just because I took a couple computer animation classes doesn't mean...
Tylko dlatego, że wziąłem kilka zajęć animacji komputerowej nie oznacza że...

The use of animation and projection was a process ofdiscovery.
Użycie animacji i projekcji było procesemodkrywania.

Putting her in suspended animation was our only choice.
Umieszczenie jej w zawieszeniu to był nasz jedyny wybór.

It paved the way for the experimental Austrian animation of the 1950s.
Przetarł szlak przed eksperymentalną austriacką animacją z lat 50tych.

When the current stops, the dead toad has animation -
Gdy prąd przestaje płynąć, martwa ropucha nadal się porusza -

Look, somebody actually made an animation of it.
Ktoś zrobił o tym animację.

We are the world leader in adult animation.
Jesteśmy światowym liderem w animacji dla dorosłych.

Just rise out of the manure pile that was animation
Tylko podnieś się z nawozem nagromadzić to był animacją

I am an animation and video game maniac who always wander around Akihabara.
Jestem maniakiem animacji i gier komputerowych, który zawsze włóczy się wokół Akihabary.

We specialize in high quality facial animation for videogames and films.
Specjalizujemy się w wysokiej jakości animacji twarzy dlapotrzeb gier video oraz filmów.

He's too busy being an animation god!
Jest zbyt zajęty byciem bogiem animacji!

What is it about animation, graphics, illustrations, thatcreate meaning?
Co jest takiego w animacji grafice czy ilustracjach - codefiniuje ich znaczenie?

You see this little flash animation thing?
Widzisz tę małą animację we Flashu?

My crew sleepaway our 10-year journey there... in suspended animation.
Moja załoga prześpi 10-ciodniową podróż w zawieszonej animacji.

Entertain them with suitable attention and animation.
Zajmij się nimi z odpowiednią uwagą, werwą...

Mark Roth: Suspended animation is within our grasp
Mark Roth: Wstrzymywanie istnienia już w naszymzasięgu

This is a computer-generated, digital-sequenced animation.
To jest generowana komputerowo animacja cyfrowa.

From that! lntelligent Smart Robot Animation Eraser Lady!
Przed tym! Inteligentntnym Sprytnym, Robotem Animacje Eliminującym Lajtowo!

I'd seen Mr. Hubley's hologram projector... ...and I'd taken some computer animation classes.
Widziałem projektor pana Hubleya ... ...i wiząłem kilka lekcji animacji komputerowej.