Wordnet polsko-angielski

(without law or control
"the system is economically inefficient and politically anarchic")
anarchic, anarchical, lawless
synonim: anarchistyczny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

anarchic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj anarchic (al)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANARCHICAL

LAWLESS

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

anarchic, anarchical

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. anarchic (al)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

acephalous