Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

analogy, parallel
analogia z natury: analogy of factanalogia z prawa: analogy of lawanalogia z ustawy: analogia legisstanowić analogię: to constitute a parallel

Wordnet polsko-angielski


1. (drawing a comparison in order to show a similarity in some respect
"the operation of a computer presents and interesting analogy to the working of the brain"
"the models show by analogy how matter is built up")
analogy


2. (a figure of speech that expresses a resemblance between things of different kinds (usually formed with `like' or `as') )
simile: : synonim: porównanie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(do/z) analogy (to/with)
przez ~gię do by analogy to/with

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C analogy: przez ~ę by analogy (with)
znajdować/przeprowadzać ~ę to draw an analogy

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

analogy~ do prawa - analogia iuris, analogy of law~ do ustawy - analogia legis, analogy of legal act~ faktyczna - analogy of fact~ formalna - formal analogy~ nadawać się do zastosowania poprzez analogię - to be usable by analogy~ oparty na analogii - based on analogy~ przez analogię - by analogy~ rozumowanie z analogii - reasoning from analogy~ stwierdzona między dwoma przypadkami - analogy ascertained in two cases~ z natury - analogy in kind~ z prawa - analogy in law~ z ustawy - analogy in legal act

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f analogy ~ z prawa analogy of law

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANALOGY

PARALLEL

PARITY

PARALLELISM

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. analogy (pl. analogies)

Słownik techniczny polsko-angielski

f analogy

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

anthology

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Pomaga to jednak także producentom, dając konsumentom możliwość porównania przez analogię.
But it also helps producers, because then consumers can compare like with like.

statmt.org

Bardzo interesujące analogie pomiędzy światem bilogii i inżynierii.
So, very interesting parallels between the biological and the engineering worlds.

TED

A zatem, przez analogię, trzeba postrzegać CO2 z odpowiedniej perspektywy.
So, by comparison, CO2 needs to be put into perspective.

statmt.org

Jako analogię możemy przyjąć łódź wiosłową i wiosła, których współdziałanie pozwala na dotarcie do celu podróży.
Think of a rowboat and an oar, and the way that they work together to reach a destination.

Google

Z tego względu uczyniłem analogię do Chorwacji.
Hence the link with Croatia I mentioned.

statmt.org