Wordnet polsko-angielski

(of or related to the anus
"anal thermometer")
anal
synonim: odbytowy

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj anal

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

anal adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANAL