Wordnet polsko-angielski


1. (a person unable to read)
illiterate, illiterate person, nonreader
synonim: niepiśmienny

2. (an ignorant person)
ignoramus, know nothing, uneducated person: : synonim: ignorant
synonim: nieuk
synonim: półanalfabeta

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

illiterate

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C illiterate; (fig) ignorant

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IGNORANT

UNLETTERED MAN

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m illiterate

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

(an) illiterate
ignorant