Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) anagram;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C anagram

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

anagram

Wordnet angielsko-polski

(a word or phrase spelled by rearranging the letters of another word or phrase)
anagram

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now when the third group came in, they were told that their anagrams and their markers had been chosen by their mothers.
Kiedy przyszła trzecia grupa powiedziano im, że ich anagramy i pisaki zostały wybrane przez ich mamy.

TED

The first group came in, and they were greeted by Miss Smith, who showed them six big piles of anagram puzzles.
Kiedy pierwsza grupa weszła, została powitana przez Panią Smith, która pokazała im 6 dużych stosów klocków do gry w anagramy.

TED

The kids got to choose which pile of anagrams they would like to do, and they even got to choose which marker they would write their answers with.
Dzieci mogły wybrać, który stos klocków chcą zrobić. ~~~ Mogły nawet wybrać, którym pisakiem będą zapisywać odpowiedzi.

TED

Anglo-Americans, they did two and a half times more anagrams when they got to choose them, as compared to when it was chosen for them by Miss Smith or their mothers.
Angloamerykanie zrobili 2,5 raza więcej anagramów kiedy sami mogli je wybrać niż kiedy zostały one wybrane przez Panią Smith czy ich mamy.

TED

Oh, and I'm to tell you the name is an anagram.
Prosił, aby ci powiedzieć, że imię to anagram.

He threw us off because you said was an anagram for total bastard.
Odrzucił nas ponieważ powiedziałeś był anagramem dla całkowity łajdak .

He hadn't even noticed it was an anagram of Melysa.
Jak to?' On nawet nie zauważył, że to był anagram Melysa.

I'm Greta, which is just a thinly disguised anagram for great.
Jestem Greta. Co jest anagramem od słowa great. (great - wspaniały, wielki, znakomity.

My name is an anagram for I love.
Moje imię to anagram I love (I love - kocham.

A secret message this awkwardly worded is always an anagram.
Tajna wiadomość z takdziwnymi słówkami musi być anagramem.

Is this a name, possibly, or a code or an anagram?
Czy to jakieś imię, kod albo anagram ?

The password was an anagram for nice try Neal.
Hasło było anagramem dla niezła próba Neal.

Narrow lake is an anagram for Nora Walker.
Narrow Lake to anagram od Nora Walker.

That is an anagram for outlaw sour Tray.
Jest tam anagram dla wyjęty spod prawa Tray.

Then what if it's an anagram?
A jeśli to jest anagram?

It's an anagram, for a red herring.
To anagram, od A Red Herring (Temat zastępczy).

The name is an anagram.
Imieniem jest anagram.

Did you know that Saddam Hussein is an anagram of He's a sad nudist?
Wiesz, że Saddam Hussein jest anagramem He's a sad nudist?

Anagram is right.
Anagram jest dobry.

But that is an anagram for...
Ale to anagram dla...

An anagram maybe?
Może jakiś anagram?

Brit Mosscoe is an anagram for Miss October.
Brit Mosscoe jest anagramem do Miss Października.

Luder's an anagram for F Mulder.
Luder to anagram od F Mulder.