Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

anaerobiosis n