Słownik polsko-angielski

uzbr. ammunition; munition; ordnance; pot. ammo; rounds
~ artylerii okrętowej - ship artillery ammunition
~ artyleryjska - artillery ammunition
~ bezłuskowa - caseless ammunition
~ biologiczna - biological ammunition
~ bojowa - combat ammunition, firing ammunition
~ burząca - demolition ammunitions
~ chemiczna - chemical ammunition
~ chemiczno-biologiczno-radiologiczna - CBR ammunition
~ ciężka - heavy-weight ammunition
~ czołgowa - tank ammunition
~ ćwiczebna - practice ammunition, dummy ammunition, drill ammunition, drill rounds
~ do broni wojskowej - military weapon ammunition
~ do dział bezodrzutowych - recoilles-gun ammunition
~ do dział i moździerzy - ammunition for guns and mortars
~ do karabinu - rifle ammunition
~ do karabinu maszynowego - machine-gun ammunition
~ do pistoletu - pistol ammunition
~ dodatkowa - additional ammunition
~ doświadczalna - experimental ammunition
~ dymna - smoke ammunition
~ gotowa do użycia - ready-use ammunition
~ i pociski - munitions
~ inteligentna - smart ammunition
~ jądrowa - nuclear ammunition
~ jednorodna - homogenous ammunition
~ kalibrowa - calibre ammunition
~ kartaczowa - hist. canister ammunition
~ konwencjonalna - conventional ammunition
~ kulowa - ball ammunition
~ kumulacyjna - shaped-charge ammunition, hollow-charge ammunition
~ lekka - light-weight ammunition
~ lotnicza - aviation ammunition, airborne ammunition, aircraft ammunition
~ ładowana oddzielnie - artyl. separate-loading ammunition, separately loaded ammunition, split-loading ammunition,semi-fixed ammunition
~ ładowana ręcznie - hand-loaded ammunition
~ małokalibrowa - small-calibre ammunition
~ mało wrażliwa - low-vulnerability ammunition
~ minowa - mines
~ morska - naval ammunition
~ moździerzowa - mortar ammunition
~ myśliwska - hunting ammunition, shotgun ammunition
~ nabojowa - cartridge ammunition
~ nie nadająca się do użycia - unserviceable ammunition
~ nieuzbrojona - unarmed ammunition
~ niewojskowa - non-military ammunition
~ o dużej sile wybuchowej - high-explosive ammunition
~ obezwładniająca - incapacitating munition
~ odłamkowa - fragmentation ammunition
~ ogólnowojskowa - general-purpose ammunition; US ball ammunition
~ okrętowa - ship ammunition, naval ammunition
~ ostra - przen. live ammunition, ball ammunition
~ oświetlająca - illuminating ammunition
~ pancerna - armour ammunition
~ paraliżująca - paralyzing ammunition
~ podawana z taśmy - belt-fed ammunition
~ podawana z magazynka - magazine-fed ammunition
~ podkalibrowa - sub-calibre ammunition
~ pośrednia - intermediate ammunition
~ przeciwbetonowa - concrete-piercing ammunition
~ przeciwlotnicza - anti-aircraft ammunition
~ przeciwpancerna - armour-piercing ammunition, anti-armour ammunition, anti-tank ammunition
~ przeciwpancerna o działaniu chemicznym - chemical-energy ammunition
~ przeciwpancerna o działaniu kinetycznym - kinetic-energy ammunition
~ przeciwpiechotna - anti-personnel ammunition
~ rakietowa - rocket ammunition
~ samobieżna - self-propelled ammunition
~ samonaprowadzająca - homing ammunition, self-guiding ammunition
~ saperska - mining ammunition
~ scalona - fixed ammunition
~ skorodowana - corrosive ammunition
~ służbowa - service ammunition
~ smugowa - tracer (bullet) ammunition
~ specjalna - special-purpose ammunition
~ sportowa - sporting ammunition
~ standardowa - standard ammunition
~ strzelecka - small-arms ammunition
~ strzelecka, wojskowa - military small-arms ammunition
~ sygnałowa - signal ammunition
~ szkolna - dummy ammunition
~ szybkostrzelna - rapid-fire ammunition, high-velocity ammunition
~ ślepa - blank ammunition
~ śrutowa - shot cartridge ammunition
~ taśmowa - belted ammunition
~ teleskopowa - telescope ammunition
~ uranowa - depleted uranium ammunition
~ uzbrojona - armed ammunition
~ wadliwa - defective ammunition, faulty ammunition
~ wielkokalibrowa - large-calibre ammunition
~ wieloskładnikowa - multiple ammunition
~ wielozadaniowa - multiple-purpose ammunition
~ wojskowa - military ammunition
~ woskowana - hist. lubricated ammunition
~ wybuchowa - explosive ammunition,bursting ammunition
~ wystrzelona - fired ammunition
~ z zapalnikiem czasowym - time-fuze ammunition
~ z zapalnikiem zbliżeniowym - proximity-fuze ammunition
~ zapalająca - combustible ammunition, incendiary rounds
~ zespolona - fixed ammunition
~ zwykła - regular rounds

Wordnet polsko-angielski

(projectiles to be fired from a gun)
ammunition, ammo

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ammunition

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U ammunition
(colloq) ammo

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AMMO

MUNITIONS

MUNITION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f ammunition, munition
~a oświetlająca illuminating munitions
~a półscalona semifixed ammunition
~a scalona fixed ammunition
~a smugowa tracer ammunition
~a spe-cjalna special ammunition
magazyn ~i (w czołgu) ammunition stowage
podstawowy zapas ~i uzbr.~basic load
polowy magazyn ~i ammunition dump
ślepa ~a inert munition
uchwyt (stelaż) na ~ę ammunition rack