Słownik polsko-angielski

fiz. range; amplitude
~ dobowa temperatur - diurnal range of temperatures
~ drgań - vibration amplitude
~ oscylacji - amplitude of oscillations
~ pływów morskich - tidal range
~ prądu - el. current amplitude
~ roczna (zjawiska) - annual range (of a phenomenon)
~ sygnału - signal range
~ temperatur powietrza - air temperature range

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

amplitude
modulacja ~dy (AM) (radio) amplitude modulation (AM)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C amplitude

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f fiz. amplitude

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f amplitude cykle o stałej ~zie fixed amplitude cycles

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

amplitude n

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

fiz. Amplitude

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FULLNESS

FULNESS

AMPLITUDE

SWING

Słownik środowiska polsko-angielski

f amplitude

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

profusion