ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AMOR

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

mitol. Amor

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mój świat tworzą ludzie tacy jak Amory Lovins, Janine Benyus, James Watson.
My world is the world of people like Amory Lovins, Janine Benyus, James Watson.

TED

Wczoraj Amory Lovins mówił o "zaraźliwym powtarzaniu".
Yesterday, Amory Lovins spoke about "infectious repititis."

TED

Dyrektor tymczasowy: Pablo Amor
Director ad interim: Pablo Amor

europa.eu

8.35am: An announcement on when play is likely to resume is due at 11, but it seems all-but certain that the Ryder Cup is going to stretch into a fourth day for the first time in its 83 year history history. Chief referee John Paramor admitted, "It now looks as though we will definitely be playing tomorrow, but we are hopeful that we will finish the third session today and then it will be a case of when we start the singles."

Guy goes through with Keith Amor hot on his tail.
Guy przechodzi z Keith Amor na ogonie.

What is el fuego del amor and why do you need ten of them?
Co to jest El Fuego Del Amor? I po co ci aż dziesięć odcinków?

Mi amor, I was just thinking about you.
Mi amor, właśnie o tobie myślałem.

Mi amor, where else would I find you?
Mi amor, gdzie indziej mógłbym cię znaleźć?

But I can make Amor and Psyche for you now.
Ale mogę dla pana zrobić Amora i Psyche, teraz.

Could you tell me the exact formula of Amor and Psycheê?
Możesz mi podać dokładną formułę Amora i Psyche?

Romeo will take care of you, mi amor.
Romeo się tobą zajmie, mi amor.

I think he said it was called... Amor and Psyche?
Mówił, że się nazywają chyba Amor i Psyche...?

How much Amor and Psyche do you want?
Czego? Ile chce pan Amora i Psyche?

And so it shall be, mi amor.
I tak się stanie, mi amor.

Oye, mi amor, I would love to talk to you now, but...
Oye, mi amor. Chciałbym teraz z tobą porozmawiać

Mi amor, I'm so proud of you.
Mi amor, jestem z Ciebie taka dumna.

I'm listening to that song, and I'm thinking, omnia vincit amor.
Słucham tej pieśni i myślę: Omnia vincit amor.

What is El Fuego Del Amor, and why do you need 10 of them?
Co to jest El Fuego Del Amor? I po co ci aż dziesięć odcinków?

It's bad, Amor and Psyche is, master.
To jest złe, Amor i Psyche, panie.

Number six, Cameron Donald, is closing the gap between him and Keith Amor
Numer sześć, Cameron Donald, zmniejsza różnicę między nim, a Keith Amor

No, mi amor. It was brave. Right, Jay?
No mi amore, to było bardzo odważne, prawda Jay?

Ah, tu sol comandi, amor!
Ah, tu sol comandi, amor!

My predecessor as United Nations Special Rapporteur, Professor Abdelfattah Amor from Tunisia, has already asked if there is anything that people have not done throughout history 'in the name of religion'.
Mój poprzednik na stanowisku specjalnego sprawozdawcy Narodów Zjednoczonych, profesor Abdelfattah Amor z Tunezji, zastanawiał się już, czy jest cokolwiek, czego ludzie w swojej historii nie robili "w imię religii”.