Wordnet polsko-angielski

(impregnation with ammonia or a compound of ammonia)
ammonification

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

ammonification

Słownik techniczny polsko-angielski

f ammonification, amonization