Słownik polsko-angielski

adj.,chem. ammoniac; ammoniacal

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

ammoniacal adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AMMONIA

AMMONIAC

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. ammoniacal