Wordnet polsko-angielski

(the ion NH4 derived from ammonia
behaves in many respects like an alkali metal ion)
ammonium, ammonium ion

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (chem) ammonium

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

ammonium n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AMMONIUM

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

egipt. Amun

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

chem. ammonium

Słownik techniczny polsko-angielski

m ammonium