Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) oszalały;

(Noun) amok, szał;

(Adverb) w amoku, w szale;
run amok - dostać amoku, wpaść w szał; rozszaleć się; rosnąć w zawrotnym tempie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv~to run ~wpadać w szał
tracić panowanie nad sobą.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

amok

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

amok m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv = amuck

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZAŁ

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;
Z Sallajowego Kalaj, z Amokowego Heber;

Jesus Army

It has turned out that it was the regulated sector that had been allowed to run amok with little understood securitisation vehicles.
Okazało się, że to regulowany sektor stracił panowanie nad swoimi działaniami poprzez stosowanie słabo rozumianych mechanizmów sekurytyzacji.

statmt.org

She's running amok and we don't know what to do about it.
Wpada w szał i nie wiemy co z tym zrobić.

The person running amok doesen't always choose his target consciously.
Osoba, która wpada w szał, nie zawsze świadomie wybiera swój cel.

Michael, do not let your imagination run amok.
Michael, nie wpadaj w amok.

Cos the shepherds were missing, the sheep were running amok.
Bo brakowało pasterzy, owce biegały w szale.

All his darkness, all his excesses, they can run amok.
Cała jego mroczność, wszystkie jego zachcianki mogą sobie zaszaleć.

In the legends, it runs amok... and has to be destroyed by its creator.
W legendach, wpada w szał... i musi zostać zniszczony przez swojego stwórcę.

I feel like Dr. Frankenstein, my monster out there running amok.
Czuję się jak Dr. Frankenstein, Mój potwór, uciekł z amoku.

The beast runs amok in my kingdom.
Bestia grasuje w moim królestwie.

And let the demons run amok.
I pozwalamy demonom biegać w amoku.

Let them run amok there!
Niech tam biegają w amoku!

I'il unlock you immediately and we'il run amok.
Rozwiążę cię natychmiast i razem wpadniemy w szał.

If you're too tired, we'il walk amok.
A jeśli jesteś zbyt zmęczona, podążymy spacerkiem.

It has turned out that it was the regulated sector that had been allowed to run amok with little understood securitisation vehicles.
Okazało się, że to regulowany sektor stracił panowanie nad swoimi działaniami poprzez stosowanie słabo rozumianych mechanizmów sekurytyzacji.