Wordnet polsko-angielski

(organic compounds containing an amino group and a carboxylic acid group
"proteins are composed of various proportions of about 20 common amino acids")
amino acid, aminoalkanoic acid

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C aminoacid

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

aminoacid n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AMINO ACID

Słownik środowiska polsko-angielski

m chem. amino acid

Słownik techniczny polsko-angielski

m amino acid

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

amino