Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C suite (of rooms)

Słownik architektury polsko-angielski

(f) enfilade

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ENFILADE

SUCCESSION

SERIES

ROW

Słownik techniczny polsko-angielski

f arrangement of rooms one behind another

Nowoczesny słownik polsko-angielski

suite of rooms