Wordnet polsko-angielski

(a transparent purple variety of quartz
used as a gemstone)
amethyst

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

amethyst

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C amethyst

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

min. amethyst

Słownik techniczny polsko-angielski

m amethyst