Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) karetka (pogotowia ratunkowego), ambulans; militarny sanitarka; szpital polowy;
flying ambulance - śmigłowiec ratowniczy;
ambulance station - stacja pogotowia ratunkowego;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C ambulans, karetka (pogotowia ratunkowego)
~ station stacja pogotowia (ratunkowego)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

karetka pogotowia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

erka

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ambulans m, sanitarka f, karetka pomocy lekarskiej

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

ambulans, sanitarka, karetka pomocy lekarskiej

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s karetka pogotowia

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n karetka pogotowia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AMBULANSOWY

SANITARNY

AMBULANS

SANITARKA

Wordnet angielsko-polski

(a vehicle that takes people to and from hospitals)
pogotowie, karetka, ambulans, sanitarka

Słownik internautów

jednostka medyczna, karetka pogotowia, ambulans

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

med. ambulans
karetka pogotowia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

karetka

pogotowie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. ambulans; karetka pogotowia
~, aerial - ambulans lotniczy, samolot sanitarny
~, field - UK ambulans polowy, ambulans wojskowy, karetka wojskowa
~, military - ambulans wojskowy, karetka wojskowa

Słownik techniczny angielsko-polski

pojazd sanitarny, ambulans m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And in the movie, he plays a down-and-out lawyer who's become an ambulance chaser.
W tym filmie Newman gra adwokata w życiowym dołku, który zaczyna na siłę szukać wszędzie klientów.

TED

Ambulances have to be allowed in and out of the square, because we are hearing that they are not being allowed in.
Należy pozwolić na wjazd ambulansów na plac i ich wyjazd stamtąd, ponieważ słyszymy, że ich się tam nie dopuszcza.

statmt.org

And a little while later, I am riding in an ambulance from one hospital across Boston to [Massachusetts] General Hospital.
Uświadomiłam sobie, że przestałam być choreografem swojego życia. ~~~ Albo lekarze uratują moje ciało, albo nadejdzie chwila odejścia.

TED

"And, naively perhaps, we think that the ambulance service are there to do that, to ferry them off and get them away from the situation.

www.guardian.co.uk

An ambulance reportedly sped from the scene, taking the former nightclub bouncer, 37, to a Newcastle hospital.

www.guardian.co.uk

When shots were finally fired an ambulance arrived to take him away.

www.guardian.co.uk

Inside a modest office tucked down a side alley in Camden, north London, a large blackboard displays an improbable list of names in bright white chalk: Sienna Miller, London Underground, Marks & Spencer, Oxford University, the London borough of Tower Hamlets, Royal Mail, Yorkshire ambulance service, the government of Nepal.

www.guardian.co.uk

He was dead for 1 5 minutes in the ambulance.
Był już martwy od 15 minut, jak był w karetce.

The girl in the ambulance put her hand inside of him!
Dziewczyna w karetce włożyła w niego rękę!

I am going to call an ambulance and the police.
Idę zadzwonić po karetkę i policję.

When they took you off in the ambulance to the hospital.
Kiedy to pogotowie zabrało cię do szpitala, to co się wtedy stało?

I don't want anyone here while we wait for the ambulance.
Nie chcę tutaj nikogo dopóki czekamy na ambulans.

When they took him out of the ambulance, I thought he was dead.
Gdy zabrali go karetką, myślałam, że nie żyje.

The ambulance is coming down here to the lower level.
Karetka przyjedzie na niższy poziom.

Did you get anything out of him in the ambulance?
Wyciągnęłaś coś z niego w karetce?

Can you tell me why that ambulance was called off last night?
Możesz mi powiedzieć, dlaczego w nocy odwołano ten ambulans?

It took them 45 minutes to get here with the ambulance.
Zajęło im 45 minut na dotarcie tutaj razem z karetką.

You're the one that said the guy needs an ambulance.
Jesteś jedynym, który powiedział ze koleś potrzebuje karetki.

You know there never was any reason to call the ambulance for me.
Wiesz, że nigdy nie było powodu żeby wzywać karetkę.

But the problem was I couldn't catch up to the ambulance for real.
Ale problem polegał na tym, że naprawdę nie mogłam złapać tego ambulansu.

If he doesn't get to an ambulance in 10 minutes, he's dead.
Jeśli nie zabierzemy go do karetki, za 10 minut umrze.

Oh, next time, the front seat of the ambulance would probably do.
Oh, następnym razem, siedzenie z przodu ambulansu prawdopodobnie załatwi sprawę.

There's an ambulance coming in. Go see what you can do.
Jedzie tu karetka Idź, zobacz co możesz zrobić.

His daughter said he was picked up in an ambulance two days ago.
Jego córka powiedziała, że karetka zabrała go dwa dni temu.

My mom said there's one more ambulance coming in 20 minutes.
Moja mama powiedziała, że jest jeszcze jedna karetka, która odjedzie za 20 minut.

They wouldn't let me ride in the ambulance with you.
Nie pozwolili mi jechać z tobą karetką.

God. Peter can't be moved in anything but an ambulance.
Peter może być przewieziony Tylko w ambulansie.

Have a seat and don't move until an ambulance comes.
Proszę usiąść i nie ruszać się, dopóki nie przyjedzie karetka.

They're in an ambulance on their way to Boston general.
Są w karetce w drodze do szpitala głównego w Bostonie.

In one hour, call an ambulance. Send them up to room 510.
Za godzinę zadzwoń na pogotowie. skieruj ich do pokoju 510.

She was alive when the ambulance got her to the hospital.
Była przytomna, gdy karetka zabierała ją do szpitala.

Where the hell is the ambulance that I called for?
Gdzie jest karetka po którą dzwoniłem?

Her heart was dead once it stopped in that ambulance.
Jej serce umarło z chwilą, gdy stanęło w karetce.

If you are hurt, get on the ambulance back there.
Jeśli jesteś ranny to idź się przebadać do karetki.

I called an ambulance to have her taken to the mental hospital.
Zadzwoniłam po karetkę, żeby zabrali ją do szpitala psychiatrycznego.

And during the morning, what appeared to be an ambulance arrived.
A rankiem na Folwark przybyło coś, co wyglądało jak ambulans.

Can you get her a blanket while I find an ambulance?
Czy mógłbyś jej dać koc gdy ja będę szukać karetki?

Jefferson, you have until 0930 to show up with the ambulance.
Jefferson, do 9.30 masz byc z ambulansem.

We're okay, but there's someone else who needs an ambulance.
Nic nam nie jest ale jest ktoś kto potrzebuję karetki.

She comes in for questioning after they the ambulance looked at her.
Przyjdzie na przesłuchanie po tym jak zajmą się nią lekarze.

What if that ambulance was carrying somebody to the hospital?
Co by było gdyby karetka wiozła kogoś do szpitala?

We are going to follow the ambulance to the airport.
Pojedziemy na lotnisko za karetką.

Yet is was important enough for him to steal from the ambulance.
Ale była na tyle ważna, żeby ukraść ją z karetki.

We need to call an ambulance because this is better addressed in the hospital.
Musimy wezwać karetkę ponieważ to lepiej załatwić w szpitalu.

That doesn't look like someone who just blew up his own ambulance.
Nie wydaje się być kimś, kto po prostu wysadził karetkę.

Well, tell him to keep his head down; We still can't raise that ambulance.
Powiedz mu, by się nie wychylał. Wciąż nie znaleźliśmy karetki.

Before the ambulance showed up, did you notice anything unusual outside?
Zanim pojawiła się karetka, czy zauważyłeś coś niezwykłego?

An ambulance is taking me to Burlington in 10 minutes.
Za 10 minut będzie tu karetka, żeby mnie zabrać do Burlington.

Megan, use your dad's radio to call for help and an ambulance.
Megan, wezwij przez radio wsparcie i karetkę.

There was blood all over his face, so Dawson called the ambulance.
Miał krew na całej twarzy, więc Dawson wezwał karetkę.

The ambulance was stolen of a hospital 3 days before the bomb.
Karetkę skradziono ze szpitala Króla Fahda na 3 dni przed atakiem.

Get an ambulance, or you will have to arrest him in heaven!
Wezwij lepiej karetkę, albo będziesz go mógł aresztować dopiero w niebie!

He warned me about being late when they loaded him into the ambulance.
Właściwie to przestrzegł mnie przed spóźnianiem się jak go ładowali do karetki Clark, posłuchaj.

Call 9-1-1 and surf the Net until the ambulance came?
Wezwałaś 9-1-1 i serfowałaś po sieci zanim przybyła karetka?

Don't bother with the ambulance; it's way too late for that.
Nie zawracaj sobie głowy telefonem po karetkę; za późno na to.

The ambulance guys just said it was some sort of weird red clay.
Sanitariusze mówili, że to jakiś rodzaj dziwnej czerwonej gliny.

He called for the ambulance. Cordell died going to the hospital.
Wezwał karetkę, ale Cordell zmarł w drodze do szpitala.