Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Algieria;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Algeria

Słownik internautów

Algieria

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We had requested, in connection with these emergency situations, a resolution on Algeria.
W związku z tymi pilnymi wydarzeniami wnioskowaliśmy o rezolucję w sprawie Algierii.

statmt.org

Men have already immolated themselves in Algeria, Egypt and Mauritania.
Akty samospalenia miały już miejsce w Algierii, Egipcie i Mauretanii.

statmt.org

Tomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
Jutro zobaczymy to samo w Algierii, a pojutrze w Egipcie i Jordanii.

statmt.org

We are also supporting operations in Tunisia, Egypt and Algeria for people who have left Libya.
Wspieramy też prowadzone w Tunezji, Egipcie i Algierii operacje na rzecz osób, które opuściły Libię.

statmt.org

Algeria, India and Bangladesh are also states where rising food prices have caused serious tensions.
Spowodował też poważne napięcia w Algierii, Indiach i Bangladeszu.

statmt.org

He has worked in a factory in Algeria for the past 10 years, and has three grown-up sons living with him. The family, already split between Gaza and Algeria, faces further separation for the next two months as two older girls are staying behind.
England (Thornbridge Jaipur IPA, Fuller's London Porter, Timothy Taylor Landlord, Carling)USA (Budweiser, Anchor Steam Beer, Brooklyn Lager, Blue Moon)Algeria (Skol)Slovenia (Lasko Club)
I think we safely put Algeria out, with a record of P3 W0 D0 L3 F0 A74. USA walk through as group winners, if only because of the piercing tang of Brooklyn Lager. Sure, Budweiser isn't great but it's less offensive than most peasant beers.
England's problems worsened at half-time when King failed to appear for the second half, meaning a second of Capello's judgment calls may have gone wrong. The defender has an abductor problem and will not be fit for Algeria on Friday. At least Capello was brave enough to leave Green on, though at the rate his players were dropping out he probably wished to keep a substitute in reserve. The coach must hardly have been able to watch when Carragher was booked after 13 minutes on the pitch for catching Findley late, closely followed by Gerrard for a foul on Dempsey.
10.35am: More on the news that Wayne Rooney has missed training with an ankle injury. However, as my colleague Dominic Fifield reports: "The injury is not believed to be too serious and Rooney is expected to start in England's second match of the tournament against Algeria on Friday, but, nonetheless, his absence from training comes at a particularly precarious time for Fabio Capello's team."
I think there are a couple of factors at play here: first, many matches are at altitude, so the ball will fly further through the air. Second, yesterday's Algeria v Slovenia match was on semi-artificial turf which the players in the mixed zone afterwards claimed made the ball more bouncy/harder to control. They also weren't helped by only having an hour to practice on the pitch on the day before the game. I also think it's ridiculous, whatever the pros and cons of the Jabulani, to bring it in just before the World Cup. Adidas should do it at least a season before so players can get used to it.
However, after some work in the hotel swimming pool on Monday, Rooney returned to full training, and is expected to start England's second match against Algeria on Friday.
David James is set to be handed a shock recall to England's starting line-up for this evening's critical Group C fixture against Algeria after Fabio Capello decided against selecting Robert Green following his costly error against the United States.
It was a day for apologies and the mother of all football hangovers. As thousands of England fans in Cape Town woke yesterday to clear their heads and wonder if the barren draw with Algeria had just been a bad dream, Princes William and Harry travelled to Johannesburg for a lavish reception aimed at bringing the World Cup to England in 2018.
Charges against the England fan who walked into the team's dressing room after the World Cup match against Algeria were dropped today.

The same way nobody forced me to go to Algeria!
Tak jak mnie nikt nie zmuszał, żebym szedł do Algerii!

If Algeria is France, we should start by giving everyone equal rights.
Jeśli Algieria to Francja, powinniśmy zacząć przyznawać im prawa.

She wanted to be scattered in the sea between France or Algeria.
Chciała być rozsypana na morzu pomiędzy Francją i Algieria.

Work with us to build a new Algeria.
Pracujcie z nami, by zbudować nową Algerię.

We had requested, in connection with these emergency situations, a resolution on Algeria.
W związku z tymi pilnymi wydarzeniami wnioskowaliśmy o rezolucję w sprawie Algierii.

Told her my name was Carlos, man, and I just got back from Algeria.
Powiedziałem jej, że nazywam się Carlos i właśnie wróciłem z Algierii.

In Algeria, you wrote enough rubbish in the papers.
Wystarczająco dużo napisałeś różnych śmieci do gazet w Algierii.

I grew up in a refugee camp in Algeria.
Dorastałem w obozie dla uchodźców w Algierii.

Listen, I'm getting a plane and i'm going to Algeria.
Słuchaj, wsiadam do samolotu i lecę do Algierii.

Now, with Algeria, the pressure has shifted to Italy.
Teraz, ze względu na uchodźców z Algierii, presja przeniosła się na Włochy.

And that He protects you in Algeria, sir.
A także by chronił pana w Algierii.

France stepped up military operations in Algeria.
Francja wzmogła militarną operację w Algerii.

His mother has already left Algeria.
Jego matka już opuściła Algierię.

Algeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.
Algieria jest członkiem ONZ, ale ignoruje to podstawowe prawo.

Algeria, India and Bangladesh are also states where rising food prices have caused serious tensions.
Spowodował też poważne napięcia w Algierii, Indiach i Bangladeszu.

I drove an ambulance, too. in '59, in Algeria.
Też prowadziłem karetkę w 1959 roku... w Algerii...

You left Algeria because of terrorism?
Wyjechałeś z Algierii z powodu terroryzmu?

Two million young Frenchmen were mobilized in Algeria, 27,000 lost their lives there,
Dwa miliony młodych Francuzów zostało zmobilizowanych w Algierii. 27,000 straciło życie.

Even the war in Algeria.
Nawet o wojnę w Algierii.

Algeria, Russia and probably us.
Algeria, Rosja i prawdopodobnie my.

What is happening with Algeria?
Co się dzieje z Algierią?

Men have already immolated themselves in Algeria, Egypt and Mauritania.
Akty samospalenia miały już miejsce w Algierii, Egipcie i Mauretanii.

England has a right to Egypt France to Tunisia, Algeria.
Anglia ma prawa do Egiptu, Francja do Tunezji, Algierii.

It's different from Algeria, my dear
To nie Algieria, moja droga!

But Algiers isn't all of Algeria.
Algieria to nie tylko sam Algier.

The main country in this respect is Algeria, which is an important supplier of gas to my country and to Italy.
Najważniejsza pod tym względem jest Algieria, która jest także ważnym dostawcą gazu do mojego kraju i do Włoch.

Libya, Algeria, Jordan, Syria and Morocco have also been mentioned.
Wspominane są również Libia, Algieria, Jordania, Syria i Maroko.

It's worse than in Algeria
Tu jest gorzej niż w Algierii!

Tomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
Jutro zobaczymy to samo w Algierii, a pojutrze w Egipcie i Jordanii.

And now Algeria
A teraz Algieria

We are also supporting operations in Tunisia, Egypt and Algeria for people who have left Libya.
Wspieramy też prowadzone w Tunezji, Egipcie i Algierii operacje na rzecz osób, które opuściły Libię.

Furthermore, the recent riots and unrest in Algeria, Tunisia and Egypt have had a significant impact on this.
Co więcej, destabilizująco działają także zamieszki i niepokój w wielu państwach rozwijających się, a ostatnio w Algierii, Tunezji i w Egipcie.

He says De Gaulle's a degenerate, who betrayed France, lost Algeria...
Mówi, że De Gaulle to degenerat, który zdradził Francję i zgubił Algierię.

Iraq, Libya, Algeria.
Irak, Libia, Algieria.

In Algeria the government has restricted religious freedom for non-Muslims, and this has had a direct impact on Christians living in that country.
Z kolei w Algierii rząd ograniczył nie-muzułmanom swobody w wyznawaniu wiary, co bezpośrednio uderzyło w chrześcijan zamieszkujących ten kraj.

The enemy is not Russia, whatever our opinion of Puttin, nor Algeria, whether or not we approve of their armed forces.
Wrogiem nie jest Rosja, jakkolwiek nie myślelibyśmy o Putinie, ani Algieria, bez względu na to, czy podobają nam się jej siły zbrojne.

Romanian companies will have the opportunity to return to markets in the Mediterranean area (in countries such as Algeria, Turkey, Syria and Egypt).
Rumuńskie przedsiębiorstwa będą mogły powrócić na rynki regionu Morza Śródziemnego (do takich krajów jak Algieria, Turcja, Syria i Egipt).

The European Union must promote the conclusion of repatriation and readmission agreements with countries such as Morocco, Algeria and Libya.
Unia Europejska powinna dążyć do zawarcia porozumień o repatriacji i readmisji z państwami takimi jak Maroko, Algieria i Libia.

The value of its GDP puts it in second place in Africa, after South Africa and before Algeria.
Wartość jej PKB plasuje ją na drugim miejscu w Afryce po RPA, a przed Algierią.

This means that, alongside Russia, Norway, Algeria, Qatar and Libya, we should also obtain gas from the Caspian region.
Oznacza to, że poza Rosją, Norwegią, Algierią, Katarem i Libią, powinniśmy uzyskiwać gaz również z regionu Morza Kaspijskiego.

Countries in our neighbourhood, such as Egypt and Algeria, should feel that we cannot extend our political dialogue without including the subject of religious minorities in these countries.
Kraje naszego sąsiedztwa, takie jak Egipt czy Algieria, powinny poczuć, że nie możemy rozwijać dialogu politycznego bez upodmiotowienia tamtejszych mniejszości religijnych.

It could also serve to legitimise the dictatorships in Tunisia, Libya and Syria, and to a lesser extent Algeria and Egypt.
Może to także służyć legitymizacji dyktatur w Tunezji, Libii i Syrii oraz, w mniejszym stopniu, w Algierii i Egipcie.

We have seen this happening in popular uprisings in Tunisia, Egypt, Iran, Algeria, Bahrain and also in Yemen.
Byliśmy tego świadkami podczas powstań ludowych w Tunezji, Egipcie, Iranie, Algierii, Bahrajnie, a także Jemenie.

First, the outflow of migrant workers into Tunisia, Egypt, Algeria and Niger - there the Commission and the Member States have been very effective.
Po pierwsze, odpływ pracowników migrujących do Tunezji, Egiptu, Algierii i Nigru - tu Komisja i państwa członkowskie wykazały się niezwykłą skutecznością.

(FR) Mr President, High Commissioner, I am addressing you directly to ask about the persecution suffered by Christians in Algeria.
(FR) Panie przewodniczący, wysoki komisarzu! Zwracam się bezpośrednio do panów, by spytać o prześladowania chrześcijan w Algierii.

What can we say to this solo by Mr Sarkozy, who even today, before his presidency, is urging Algeria to sign an agreement on the establishment of a nuclear plant?
Co mamy powiedzieć o solowym wystąpieniu Nicolasa Sarkozy'ego, który nawet dzisiaj, przed swoją prezydencją, nakłania Algierię do podpisania porozumienia w sprawie budowy elektrowni jądrowej?

It is different in Morocco from in Tunisia, in Algeria from in Egypt, and Libya is a special case which we are discussing intensively.
Ta w Maroku jest inna od tej w Tunezji, w Algerii - od tej w Egipcie, zaś libijska stanowi szczególny przypadek, który tu pracowicie omawiamy.

I think that readmission agreements, especially with Algeria and Morocco, should ensure that any returns procedure should be strictly controlled by mechanisms that guarantee the rights of migrants.
Uważam, że porozumienia o readmisji, szczególnie z Algierią i Maroko, powinny gwarantować ścisłą kontrolę wszystkich procedur powrotnych przez mechanizmy gwarantujące prawa migrantów.

We see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait.
Jesteśmy świadkami wydarzeń w Bahrajnie, w Jemenie, w Algierii, w Iranie, w Libii, w Maroku i w Kuwejcie.

We in Parliament must protect Europeans, but we must also protect those who are being killed in Islamabad, in Sharm el-Sheikh, and most recently in Algeria.
My, posłowie Parlamentu, musimy chronić Europejczyków, lecz musimy również chronić tych, którzy są zabijani w Islamabadzie, Szarm el-Szejk, a niedawno również w Algierii.