Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

alarm
~ system alarm system

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj alarm

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

alarm~ sygnalizacja - alarm system

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ALARM

Nowoczesny słownik polsko-angielski

emergency