Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

actively

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

adv. actively

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Instytucje UE i państwa członkowskie powinny bardziej aktywnie popierać takie działania.
The EU institutions and Member States should do more to support such schemes.

statmt.org

Parlament powinien podjąć natychmiastowe działanie, aby bardziej aktywnie zająć się tą sprawą.
Parliament should take immediate action to raise the issue more vigorously.

statmt.org

Po upadku muru berlińskiego w 1989 r. Unia Europejska aktywnie wspierała zjednoczenie Niemiec.
The European Union encouraged German unification after the fall of the Berlin Wall in 1989.

europa.eu

Aktywnie angażuje się tu również Europejski Bank Inwestycyjny.
And also we get clear involvement of the European Investment Bank in this area.

statmt.org

Zamiast tego powinny aktywnie korzystać z dostępnych środków.
Instead, they must be committed to using the funds that are available.

statmt.org