Słownik polsko-angielski

update; updating
~ map - updating (of) maps
~ sytuacji - situation update

Wordnet polsko-angielski

(information or data that updates
"do you have the latest software update?"
"I just heard the update on the unemployment figures")
update

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bringing up-to-date

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r


1. update
2. revision ~ środków wartości trwałych fixed assets revaluation ~ wartości revaluation adjustment ~ wartości środków trwałych fixed assets revaluation ~ wyceny aktywów finansowych revaluation of financial assets

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

f 1. actualization 2. update, updating ~ danych data update ~ wartości środków trwałych fixed assets revaluation ~ wyceny revaluation ~ wyceny aktywów finansowych revaluation of financial assets

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska


1. actualization
2. update, updating

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

updating
update
~ danych - info. data updating
~ map powodziowych flood map update
~ dokumentacji updating documentation
~ planu PP plan updating
plan revision
~ plików file updating
~ programów inwestycyjnych updating investment programmes
~ warunków pozwolenia updating permit conditions

Słownik techniczny polsko-angielski

f updating

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

updating~ danych data updating~ dokumentacji updating documentation~ programów inwestycyjnych updating investment programmes~ warunków pozwolenia pr. updating permit conditions~ zezwolenia licence updating

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

actualization

updating

Nowoczesny słownik polsko-angielski

patch

upgrade

revision

update

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ośmielam się twierdzić, że nikt nie wątpi w konieczność aktualizacji istniejących przepisów.
I daresay nobody doubts the need for the existing legislation to be updated.

statmt.org

Po wykonaniu tej aktualizacji trzeba będzie najprawdopodobniej ponownie uruchomić system.
Then, try Maps again to confirm if this step resolved your problem.

Google

Czas ostatniej aktualizacji jest pokazywany w pobliżu paska menu.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Google

Aktualizacja danych na koncie AdWords może potrwać do 24 godzin.
The changes can take up to 24 hours to be reflected in your AdWords account.

Google

Listopad 2005 roku (ostatnia aktualizacja w sierpniu 2008 roku)
online-redaktion@goethe.de November 2005 (updated in August 2008) Related links

Goethe Institut