Słownik polsko-angielski

pr. files
~ osobowe - personal files
~ sądowe - court files
~ szpiegowskie - espionage files
~ wywiadowcze - intelligence files

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(dokumenty) files, dossier, records, rolls, pot. am.papers
akta bieżące: active filesakta danej sprawy: individual filesakta człowieka notowanego na policji: a person's (police) dossierakta dochodzenia: records of investigationakta osobowe: personal files, service recordakta personalne: personnel records, recordakta personalne człowieka: sb's personal recordsakta pomocnicze: ancillary papersakta publiczne: public recordsakta rejestrowe: registration filesakta sądowe: brief, court records (rolls), court filesakta sprawy: dossierakta sprawy karnej: dossier of criminal proceedings, files of a criminal caseakta sprawy sądowej: records of proceedings in a caseakta stanu cywilnego: registry where birth, marriage and death certificates are keptakta śledztwa: records of inquiry by public prosecutorakta urzędowe: public recordsakta zamknięte: dead filedostępność akt: accessibility of the filesjawność akt: free access to recordsjawność akt dla stron: free access to records for the partiesnumer akt: file numberodtworzenie akt: reconstruction of recordssygnatura akt: reference symbol of documents, reference symbol of filesudostępnienie akt sądowych stronom: making the court files accessible to partieswszelkie akta postępowania sądowego: judgment rollwyciąg z akt sądowych: excerpt from records, extract from recordszaginięcie akt sprawy: dossier getting lostzałączenie dokumentu do akt sprawy: adding a document to the dossierchować do akt: to shelvemieć dostęp to akt: to have access to filesmieć w aktach: to have on (keep on) filesodkładać do akt: to fileodkładać sprawę do akt: to shelve a matterskładać do akt: to fileudostępniać akta sądowe stronom: to make the court files accessible to partieszałączać dokument do akt sprawy: to add a document to the dossierzasięgać porady z akt: to consult the recordszłożyć pismo do akt: to file a letter

Wordnet polsko-angielski

(a set of related records (either written or electronic) kept together)
file, data file
synonim: dossier

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

file, records, dossier
odkładać/włączać do akt to file away
w ~ach on file/the files

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

records, file, dossier~a dodatkowe addendum~a rejestrowe registration fileswyciąg z ~ extract from the records

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pl
1. records
2. file
3. dossier ~a do posegregowania filing ~a dochodzenia records of investigation ~a osobowe personal files ~a rejestrowe registration files ~a sprawy dossier ~a sprawy karnej dossier of criminal proceedings, files of criminal files ~a sprawy sądowej records of the proceedings in a case ~a stanu cywilnego registry where birth, marriage and death certificates are kept ~a śledztwa records of inquiry by public prosecutor notatka do ~a memorandum for file teczka do ~a file, filing jacket, folder mieć w ~ach tohave on files dołożyć do ~ to file, to insert in files

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOSSIER

FILES

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. records
2. file
3. dossier

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

records

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

files
records
acts
dossier

Słownik techniczny polsko-angielski

pl files

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brief

file

filing

statute

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:
An employee's file consists of three parts and includes:

europa.eu

W Mediolanie stworzono akta starszego Roma, obywatela Włoch, który przeżył deportację do nazistowskich obozów śmierci.
In Milan, they made a file on an old Roma, an Italian citizen, a survivor of deportation to the Nazi death camps.

statmt.org

Jednakże MiFID wymaga od państw członkowskich, aby prowadziły akta wszystkich firm inwestycyjnych zarejestrowanych na ich terytorium.
However, Member States are required by MiFID to keep a record of all investment firms registered within their territory.

statmt.org

Były to akta pana Blaira.
They are Mr Blair's.

statmt.org

Pokażcie moje akta.
Show me my folder.

OpenSubtitles