Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

axonometry

Słownik techniczny polsko-angielski

f axonometry, perspective geometry