Wordnet polsko-angielski

(a musician who plays the accordion)
accordionist
synonim: harmonista

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C accordionist

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

accordionist