Wordnet polsko-angielski

(a notation representing the pitch and duration of a musical sound
"the singer held the note too long")
note, musical note, tone
synonim: wtór

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

accompaniment

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (również fig) accompaniment: przy ~cie to the accompaniment of

Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m accompaniment
przy akompaniamencie - accompanied (czegoś - by sth)