Wordnet polsko-angielski

(the act of accepting with approval
favorable reception
"its adoption by society"
"the proposal found wide acceptance")
adoption, acceptance, acceptation, espousal
synonim: aprobata

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

acceptance, approval, go-ahead

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U acceptance
approval

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f acceptance
przedstawić do akceptacji - to present for acceptance

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. acceptance
2. approval ~a budżetu budget approvalprzedstawić do ~i to present for acceptance

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. acceptance
2. accepting ~a budżetu budget approval ~a częściowa partial acceptance ~a nieodwołalna irrevocable acceptance ~a z poręczeniem collateral acceptance przedstawić do ~i to present for acceptance uzyskać ~ę to obtain acceptance zapewnić ~ę to provide with acceptance

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASSENT

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

approval~ rozwiązań projektowych pr.approval of design solutions

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

acceptability

acceptation

complaisance

go-ahead

Nowoczesny słownik polsko-angielski

buy-in

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jest to krok w stronę akceptacji tego, że pewnego dnia umrę i ulegnę rozkładowi.
It's also a step towards taking responsibility for my own burden on the planet.

TED

Czy jesteśmy bliżej synchronizacji akceptacji w zakresie kluczowych obszarów dostaw?
Are we any closer to synchronised approvals in terms of key areas which also supply?

statmt.org

Sądziliśmy, że przyjęte przez nas stanowisko znajdzie również akceptację rzecznika.
Our opinion was that our position would be recognised by the Ombudsman.

statmt.org

I chcę powiedzieć, że akceptacji na sali w większości na pewno nie ma.
I would also add that he certainly does not have the majority behind him.

statmt.org

Im większa będzie świadomość, tym większa będzie akceptacja też wysiłku finansowego.
The greater the public awareness, the more readily will society accept the financial burden.

statmt.org