Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C ayatollah

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

isl. ayatollah

Nowoczesny słownik polsko-angielski

ayatollah