Wordnet polsko-angielski


1. (characteristic of an enemy or one eager to fight
"aggressive acts against another country"
"a belligerent tone")
aggressive, belligerent
synonim: drapieżny

2. (having or showing determination and energetic pursuit of your ends
"an aggressive businessman"
"an aggressive basketball player"
"he was aggressive and imperious
positive in his convictions"
"aggressive drivers")
aggressive: : synonim: drapieżny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aggressive, offensive

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj aggressive

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OFFENSIVE

TRUCULENT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

offensive, aggressive

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj aggressive

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. aggressive

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. aggressive

Nowoczesny słownik polsko-angielski

bitchy

in-your-face

snappy

hard-sell

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wydaje mi się, że wiele innych państw bardzo agresywnie wspiera swoje własne interesy.
It seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.

statmt.org

Podczas konferencji w Kampali trzeba popracować nad definicją pojęcia "wojny agresywnej”.
The conference in Kampala needs to work on the definition of the term 'war of aggression'.

statmt.org

Myślę: "No tak, podekscytowany nowojorski Żyd, pewnie mówię zbyt agresywnie", więc zwolniłem.
I'm talking a little too aggressively, whatever, so you know, I slowed down.

TED