Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agrarian

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj agrarian

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COUNTRY

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. agrarian