Wordnet polsko-angielski

(a religious orientation of doubt
a denial of ultimate knowledge of the existence of God
"agnosticism holds that you can neither prove nor disprove God's existence")
agnosticism

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agnosticism

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C agnosticism

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m filoz. agnosticism

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

filoz. agnosticism