Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) filozofia agape;

(Adjective) szeroko otwarty/rozwarty; z rozdziawioną gębą, z szeroko otwartymi ustami, szeroko rozdziawiony; w zdumieniu, z wytrzeszczonymi oczami;
stand agape - stać z szeroko otwartymi ustami;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

z otwartymi ustami

Nowoczesny słownik języka angielskiego

z rozdziawionymi ustami, w zdumieniu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GĘBA: Z ROZDZIAWIONĄ GĘBĄ

USTA: Z OTWARTYMI USTAMI

AGAPA

Wordnet angielsko-polski

(selfless love of one person for another without sexual implications (especially love that is spiritual in nature) )
miłość
synonim: agape love

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hist.chrz. agapa
uczta pierwszych Chrześcijan

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

otwarty

rozdziawiony

Słownik religii angielsko-polski

agapa f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

ragged coat hanging agape, passersby flowing around her,
obwieszona rozdziawonym łachmanem płaszcza fale przechodniów wokół niej,

TED

Those are our two suns, what you would call Agape and Satori.
To nasze słońca, które nazywacie Agape i Satori.