Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

affair, bubble, wildcat venture
afera oszukańcza: bogus affair

Wordnet polsko-angielski

(a disgraceful event)
scandal, outrage
synonim: skandal
synonim: awantura
synonim: chryja
synonim: granda

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

scandal, swindle

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C swindle
scandal

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f affair
shady transaction, swindle, dirty business
scandal

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

large-scale crime

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f affair

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STUNT

SWINDLE

ROGUERY

AFFAIR

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

intrigue

scam

scandal

Nowoczesny słownik polsko-angielski

matter

ructions

case

business

argy-bargy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

AIDS, Afera Iran-Contras, Katastrofa promu Challenger, Czarnobyl.
But look, it can't: AIDS, Iran-Contra, the Challenger disaster, Chernobyl.

TED

Moim zdaniem - i wydaje mi się, że tak jest naprawdę - mamy do czynienia z kiepską aferą polityczną.
In my opinion, and I think in truth, it is just a poor political plot.

statmt.org

W latach 2003-2006, po aferach Parmalatu i Enronu, zwróciliśmy się do Komisji i Rady o zabranie głosu w kwestii agencji ratingowych.
After Parmalat and Enron, we asked the Commission and Council in 2003-2006 to speak out on rating agencies.

statmt.org

Afera nadal trwa.
It is still boiling.

TED

O ironio! Na konferencji w Kopenhadze mieliśmy do czynienia nie tylko z aferą "Climategate II”, ale również z początkiem jednej z najcięższych zim od wielu dziesięcioleci.
At Copenhagen, we had the irony of not just 'Climategate II', but also the onset of one of the harshest winters in decades.

statmt.org