Słownik polsko-angielski

fiz. aerothermodynamics

Słownik techniczny polsko-angielski

f aerothermodynamics