Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) aerozol, spray; chemia aerozol;
aerosol can - technika pojemnik z aerozolem;
aerosol paint - technika farba w aerozolu;
aerosol deodorant - dezodorant, woda kolońska w sprayu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C aerozol

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aerozol

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

aerozol m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n aerozol

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AEROSOL [CHEM.]

AEROSOLOWY

Wordnet angielsko-polski


1. (a dispenser that holds a substance under pressure and that can release it as a fine spray (usually by means of a propellant gas) )
aerozol, spray, sprej
synonim: aerosol container
synonim: aerosol can
synonim: aerosol bomb
synonim: spray can

2. (a cloud of solid or liquid particles in a gas)
aerozol: :

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. aerozol

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. aerozol
~, airborne - aerozol znajdujący się w powietrzu
~, bacterial - aerozol bakteryjny
~, biological - aerozol biologiczny
~, sulphate - aerozol siarczanowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. aerozol m, preparat aerozolowy
2. gazozol m