Słownik polsko-angielski

fiz. aeromechanics
~ doświadczalna - experimental aerodynamics
~ przemysłowa - industrial aerodynamics
~ teoretetyczna - theoretical aeromechanics

Wordnet polsko-angielski

(the branch of mechanics that deals with the motion of gases (especially air) and their effects on bodies in the flow)
aeromechanics, aerodynamics

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AEROMECHANICS

Słownik techniczny polsko-angielski

f aeromechanics