Wordnet polsko-angielski

(a subsonic jet airliner operated over short distances)
airbus

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C airbus

Słownik techniczny polsko-angielski

m airbus

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

airbus