Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika saturator; technika napowietrzacz; technika aerator;

Wordnet angielsko-polski

(an apparatus for exposing something to the air (as sewage) )
aerator

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

IS aerator
napowietrzasz
instalacja napowietrzająca
~, brush - aerator szczotkowy
~, cylindrical aerator walcowy
~, ejector aerator eżektorowy
~, membrane napowietrzacz membranowy
~, pipe napowietrzacz rurowy
~, pressure aerator ciśnieniowy
~, self suction aerator samozasysający
~, sewage aerator ścieków
~, submersible aerator zatapiany
~, surface aerator powierzchniowy
~, turbine aerator turbinowy

Słownik techniczny angielsko-polski

aerator m, aparat do napowietrzania