Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

the Bar, the law

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(zawód, stanowisko) the profession of barrister.
2.
(collect) the Bar
the legal profession

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f legal profession, the Bar

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

the Bar, bar association~ ustawa o ustroju - the Bar Act

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. bryt. the Bar
2. legal profession zostać przyjętym do ~y to be called to the Bar, to got to the Bar

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADVOCACY

BAR

LAW

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

legal profession, the Bar, bar legal profession

Nowoczesny słownik polsko-angielski

legal practice

the Bar