Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(obrońca) advocate
(prawnik) barrister, attorney at law (am.), counsel, attorney, public attorney, counsel at law (am.), counsellor, counsellor-at-law, lawyer, solicitor, br. (uprawniony do występowania przed sądem) barrister
barrister-at-law, am counsel (I) or, attorney at law, counsel, public attorney, szk. Advocate, counsel (I) or at Iaw, pleader, trial counsel (lawyer), writer to the signet szkoc.
adwokat królewski (adwokat państwowydo spraw morskich, rodzinnych i spadkowych, doradca w zagadnieniach prawa międzynarodowego) : Queen's advocate bryt., King's advocate bryt.adwokat nie mający tytułu adwokata królewskiego: junior barrister (counsel) adwokat obrony: Counsel for the Defenceadwokat oskarżonego: Counsel for the Prisoneradwokat powoda: Counsel for the Plaintiffadwokat prowadzący kancelarię: practitioneradwokat przyjmujący wynagrodzenie od obu stron (w formie łapówki) : ambidexteradwokat reprezentujący wielkie przedsiębiorstwa: corporation lawyeradwokat udzielający porad (ale nie występujący w sądzie) : chamber counseladwokat w sprawach karnych: criminal lawyeradwokat występujący w czyjejś obronie: am. attorneyadwokat występujący jedynie w niższych sądach: solicitor bryt.adwokat występujący w sprawach karnych: trial counseladwokat występujący w sprawie (którego nazwisko figuruje w aktach) : attorney of recordadwokat z upoważnienia: by attorney, by power of attorneyadwokat z urzędu (występujący w Sądzie Najwyższym) : Official Solicitor bryt.główny adwokat strony: senior counsel, leading counsel
(br.) Queen's Counsel (Q.C.) aplikant adwokata: articled clerk, Trainee Solicitormłodszy adwokat (nie posiadający rangi adwokata królewskiego) : utter barrister bryt.młodszy adwokat nie mający tytułu radcy królewskiego, w związku z tym zwracający się do trybunału spoza palestry: br. utter barristermłody adwokat: stuff gown bryt. potopinia adwokata dotycząca potrzeby powołania dowodów dla poparcia roszczenia klienta: advice on evidencepisemne oświadczenie adwokata: attorney's opinionpostanowienie o ustanowieniu adwokata z urzędu: legal aid certificaterejestr adwokatów: the Barstatus prawny adwokata: attorneyshipustanowienie adwokata: briefing a counselwynagrodzenie adwokata zależne od wygrania sprawy: contingent feewystąpienie adwokata przed sądem: pleadingangażować adwokata: to engage counselbyć adwokatem: to be at the Barnaradzać się ze swym adwokatem: to confer with one's lawyeroddać sprawę adwokatowi: to give a brief to advocatepowierzyć sprawę adwokatowi: to place a case in the hands of a lawyerpracować jako adwokat: to practice the law, to be a legal practitionerpraktykować jako adwokat: to practice at the Bar, to solicitprzygotowywać się do zawodu adwokata: to study for the Bar, to be admitted to the Bar, to read for the Barskreślić kogoś z listy adwokatów: to strike sb off the roll of lawyersustanowić adwokata: to assign a counsel, to brief a counselwystępować jako adwokat po stronie powoda: to appear for the prosecutionwystępować w charakterze głównego adwokata strony: to lead in the casewyznaczać adwokata obrońcą z urzędu: to appoint ex officio a barrister as a counsel for the defencezaangażować adwokata: to engage a counselzasięgać rady adwokata: to consult an attorneyzostać adwokatem: to be called to the Bar, to be a member of the Barzostać skreślonym z listy adwokatów: to be struck off the rolls

Wordnet polsko-angielski

advocaat
synonim: ajerkoniak
synonim: jajecznik
synonim: syrop adwokatowy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

barrister, advocate, (US) attorney
(prawnik) lawyer

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C barrister, lawyer
(fig) advocate

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m lawyer
barrister (niższy) solicitor, am. attorney
fig. advocate

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. advocate
2. solicitor
3. lawyer
4. attorney-at-law
5. barrister
6. counsel ~ dyżurny duty solicitor ~ generalny Advocate General
Solicitor-General ~ generalny w Szkocji Solicitor-General for Scotland ~ główny leader
leading councel ~ królewski bryt. King’s Counsel
Queen’s Counsel
silk ~ młodszy junior ~ obrony defence counsel ~ oskarżenia counsel for the prosecution
prosecution counsel ~ praktyk litigation practitioner ~ przekazujący sprawę z powodu braku czasu devil ~ z urzędu Official Solicitor ~ zatrudniony employed advocate ustanowienie ~a briefing a councel umowa z ~em retainer zaliczka wypłacona ~owi retaining fee powierzyć swoje sprawy ~owi to trust a lawyer with sb’s affairs, to trust a barrister sb’s affairs, to trust sb’s affairs to the lawyer praktykować jako ~
1. bryt. to practice at the Bar

2. to practise law, to act as barrister występować jako czyjś ~ to hold a brief for sb zaangażować ~a to retain a counsel, to appoint a counsel

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PLEADER

ADVOCATE

BARRISTER

COUNSEL

COUNSELOR

LAWYER

SOLICITOR

COUNSELLOR

ATTORNEY

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. advocate
2. solicitor
3. lawyer
4. attorney-at-law
5. barrister
6. counsel

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

advocate, attorney, solicitor

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m lawyer
am
.~attorney
bryt. barrister, ~ (niższy) solicitor
przen.~advocate

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

pr. lawyer
attorney
solicitor
barrister
counsel

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fixer

Nowoczesny słownik polsko-angielski

public attorney

attorney-at-law

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Przez osiem miesięcy odmawiano im możliwości skorzystania z adwokata.
For eight months, they were denied the opportunity of legal counsel.

statmt.org

Jestem adwokatem Alfonsa Giardella.
I'm counsel to Alfonse Giardella.

OpenSubtitles