Wordnet polsko-angielski


1. (a feeling of profound love and admiration)
worship, adoration
synonim: uwielbienie

2. (the worship given to God alone)
adoration, latria: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(rel.) adoration
(podziwianie) admiration

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f admiration
rel. adoration
towarzystwo wzajemnej adoracji - mutual adoration society

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADORATION

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

relig. adoration